Faaliyet Alanları

ARABULUCULUK

Hukuk uyuşmazlıklarının dava yoluyla çözümü uzun zaman almakta ve harç, keşif masrafı, tanık ücreti...gibi toplamda yüksek miktarlara ulaşan masraflara neden olmaktadır. Hemen hemen her dava ortalama iki yıl sürmekte, bazı davaların sonuçlanması on yılı geçebilmektedir. Davalar genellikle kısmen kabul-kısmen red kararı ile neticelendiğinden, taraflar karardan tam olarak memnun olmamaktadır. Davaya ilişkin hiçbir masrafa girmeden; bazen bir kaç gün içinde bir uyuşmazlığın, tarafları memnun edecek şekilde çözümlenmesi yolu olan arabuluculuk faaliyetimize başlamış bulunuyoruz.

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Hukuki ihtilafların doğmasının engellenmesi, en aza indirilmesi ve doğmuş ihtilafların en uygun şekilde çözüme ulaştırılması için özel şahıslara ve şirketlere özellikle iş hukuku, marka&patent ve icra hukuku başta olmak üzere her türlü hukuki konuda danışmanlık hizmeti verilmesi

SEMİNER SUNUMU

Şirketlere, ihtiyaç duydukları hukuki konularda seminer sunulması

BANKA AVUKATLIĞI

Bankalara sözleşmeli avukatlık hizmeti sunulması

DAVALAR

İŞ HUKUKU

İşçi alacakları, İşe iade, Cezai şart, Sigortalılığın tespiti, Rekabet yasağına aykırılık nedeniyle tazminat

AİLE HUKUKU

Boşanma, Nafaka, Nafakanın arttırılması, Yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması, İddet müddetinin kaldırılması

ŞAHSIN HUKUKU

Gaiplik, Ad-soyad düzeltme veya değiştirme, Yaş düzeltme, Vasi tayini, Kayyım tayini

MİRAS HUKUKU

Veraset ilamı alma, Veraset ve intikal işlemleri

BORÇLAR HUKUKU

Maddi ve manevi tazminat, Destekten yoksun kalma tazminatı, Alacak

CEZA HUKUKU

Hakaret, Hırsızlık, Yağma, Taksirle yaralama, Taksirle ölüme sebebiyet, Dolandırıcılık, Adam öldürmeye teşebbüs, Marka hakkına tecavüz, Telefonla taciz, Sabıka kaydı silme

KİRA HUKUKU

Tahliye, Kira tespiti, Tevdi mahalli (ödeme yeri) tayini, Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti

MARKA HUKUKU

Marka hakkına tecavüzden kaynaklanan tazminat davaları, Markanın hükümsüzlüğü ve sicilden silinmesi davaları, Marka tecavüzü nedeniyle ürün toplatma

GAYRİMENKUL HUKUKU

Men'i müdahale, Tapu iptali ve tescil, Ecrimisil , İpotek alma, kaldırma

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Apartman/Site Yönetimi danışmanlığı, Aidatların icra yoluyla tahsili, Komşuluk hukuku davaları, Projeye aykırılıkların giderilmesi

VERGİ HUKUKU

Vergi cezasının iptali

İCRA TAKİPLERİ

Alacak tahsili, Mahkeme kararlarının icrası

ŞİRKET İŞLEMLERİ

Şirket kuruluşu, Genel kurul işlemleri

MARKA& PATENT DANIŞMANLIĞI VE VEKİLLİĞİ