Marka Patent

Marka Başvurusu

GEREKLİ BELGELER:

Vekelatname (aşağıdaki örneğe göre doldurmanız gerekir- noter onayına gerek yoktur)
6x6 cm boyutunda, 300 dpi ve RGB resim formatında marka örneği
Türk Patent Enstitüsü internet sayfasında aşağıdaki linkten 2015 SINIFLANDIRMA LİSTESİ'nden markanızın tescilin istediğiniz mal ve/veya hizmetleri seçiniz:
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/


ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ:
MUSA SAĞ HESABI
FİNANSBANK A.Ş. ENPARA İNTERNET ŞUBESİ ŞUBE KODU: 3663 HESAP NO: 4666 7848
IBAN NO: TR83 0011 1000 0000 0046 6678 48

**********************

ÖZEL VEKALETNAME

Şahsımı / şirketimizi temsilen, Türk Patent ve Marka Kurumu, ilgili bakanlıklar ve ilgili diğer makamlar nezdinde, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topografyası, Alan Adları ve benzerlerini ettirmeye, buluşlara patent ve faydalı model belgesi almaya, başvurulara yapılan itirazları cevaplamaya, başvurulara veya yayınlanmış olanların tescillerine itiraz etmeye, ilandan kaldırma veya eşya çıkartma talebinde bulunmaya, yenileme işlemlerini yapmaya, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topografyası, Alan Adları, Web Sitesi Kurulumları ile ilgili unvan, adres ve nev'i değişikliği, devir ve lisans sözleşmeleri ile markalarda eşya değişikliği ve düzeltmesi işlemlerini yapmaya, gerektiğinde yapılan başvuruları geri çekmeye, buluşlarda yıllık harç ve ücretlerini yatırmaya, gerektiği hallerde ve yanlışlıkla yatırılmış olan harçları geri çekmeye, lisans verme, alma, teklifleri ve kullanma zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve sözleşme lisansı ile ilgili harç ve ücretleri yatırmak, gerektiğinde yatırılan harçları geri çekmeye, buluş, marka ve endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak tarafımızdan noter senedi ile alınacak veya verilecek lisans ve devir işlemlerinin sicile yazılması işlemlerini takip etmeye, haklarınızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti idari ve kazai bütün mercilere başvurmaya, adımıza bütün bu maksatlar için hazırlanacak her türlü evrakı, başvuruyu, beyanı, dilekçeyi, formu imzalamaya, ihtarnameler çekmeye, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarı ve benzerleri ile ilgili ihtilafları adımıza alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile çözmeye, arabuluculukta bizi temsile, bu yetkilerle başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere; Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Şaşmaz Sitesi, Cemalbey İş Merkezi No:11/35 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 26906007998 TC Kimlik numaralı, Marka (sicil no: 467) - Patent (sicil no: 297) Vekili Musa Sağ'ı vekil tayin ettik/ettim.

Vekalet Veren:        
Adresi:        
Vergi Dairesi, V.No:        
Tarih:        
Yetkili Kişi:
Adı, Soyadı, Görevi:        
Kaşe ve İmza :        

Not: Bu vekaletnamenin kaşelenip imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekli değildir.

Marka Patent Ücretleri